Aquafitness 2017

Datum

04.03.2017

Místo konání

Bratislava

FTVŠ UK a Trénerská akadémia FTVŠ organizujú workshop Aquafitness 2017 s účasťou zahraničných lektorov plný súčasných trendov a noviniek v aquafitnes. Workshop je vhodný pre terajších aj budúcich inštruktorov cvičenia vo vode, fyzioterapeutov a trénerov pracujúcich s vodným prostredím a všetkých priaznivcov aquafitnes cvičenia.
Termín: 4. marca 2016, 9.00-18.00 hod.
Miesto konania: FTVŠ UK Bratislava, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Registrácia na workshop Aquafitness 2017: ildiko.csoleova@fsport.uniba.sk. 
 
Trénerská akadémia FTVŠ UK pripravuje vzdelávanie inštruktorov aquafitnes I. kvalifikačného stupňa, ktorého súčasťou je aj workshop Aquafitnes 2017 s účasťou zahraničných lektorov. Prihlasovanie a info o školení s workshopom: akademia@fsport.uniba.sk.
 
I. Csölleová
Katedra športov v prírode a plávania, FTVŠ UK
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
http://www.fsport.uniba.sk