Baby ring - Tereza Nováková

Zamyšlení nad některými novými trendy – proč (ne)doporučovat Baby Ring?
pro Alianci dětského plavání  
8.11.2014 Tereza Nováková  

Při posuzování vhodnosti jakýchkoliv pomůcek je třeba zvážit, jak obohacuje pohybovou aktivitu dítěte a zda použití pomůcky nebude fixovat nějaký neideální pohybový projev, který v budoucnu může limitovat budování primární a následné plavecké gramotnosti.
Cíle v raném vývoji:

 • adaptace na vodní prostředí
 • vytvoření odpočinkové polohy
 • relaxovaná poloha umožňující vnímat specifika vodního prostředí při neomezeném pohybu
 • schopnost aktivně zaujmout zpevněnou polohu
 • aktivace rovnovážných reakcí v pohybu (např. osmičky, vlnovky, …)
 • nácvik zanoření
 • popř. základní principy sebezáchrany  

Výchozí situace je vždy individuální a je třeba respektovat:

 • flekční/extenční  stádium
 • úroveň vzpřímení
 • napřimovacích reakcí
 • míru vzpřimovacího nebo obranného reflexu v závislosti na úhlové rychlosti, výchozí výšce a směru provedení
 • míru stabilizace (lze modifikovat výškou úchopu, výchozí polohou)
 • individuální „nastavení“ (i ve vztahu k rodičům)
 • emoce a rychlost posloupnosti cvičení 

Připomínka principů vzpřimování
 = integrace zrakových a rovnovážných informací a jejich převod do motoriky hlavy a trupu

 • vývojový gradient má směr kefalokaudální = začíná od hlavy a pokračuje směrem k dolní části trupu (každý cílený pohyb zahajuje pohyb očí, hlavy – krční páteře a pak následují další části osového systému)

Při zafixování krční páteře (zvláště v záklonu) nadnášecí pomůckou je omezena její pohyblivost a porušen základní princip nastavení držení těla vzhledem k podnětu. Ve spontánním pohybu se vždy pohybuje hlava vůči stabilizovanému trupu, ale při použití této nadnášecí pomůcky dochází k paradoxní situaci, ve které je hlava znehybněna a ovládání držení těla je tím velmi limitováno a může způsobovat i zvýraznění nefyziologické postury. Kruh omezuje i možnost dítěte dosáhnout si do oblasti obličeje či manipulovat s hračkou před očima (zrakovou kontrolou). Zároveň dochází k omezení možnosti korekce polohy dítěte rodičem (může jen dítě otáčet s kruhem na hladině). 

Pomůcka Baby Ring výrazně zvyšuje pasivitu dítěte i rodičů. Není důvod, aby byť i jen poloha pro hygienu (koupání v domácí vaně) byla spojována s omezováním pohyblivosti dítěte (viz výše) a ochuzovala rodiče i jejich děti o plnohodnotný kontakt (sociální i manuální), který vychází ze vzájemné interakce. 

Využití této pomůcky je pochopitelné u dětí s tělesným postižením, jak např. uvádí reference ze Sanatoria Klimkovice, kde fyzioterapeuti i matky dětských pacientů pak hodnotí snadnější manipulaci s dětmi v bazénu. 

Rozhodně bych zpochybnila použití kruhu již od novorozeneckého věku (tzn. bez dosaženého vzpřímení krční páteře) a označila jeho používání v tomto období za krajně rizikové. V prvním trimenonu je poloha, ve které má dítě hlavu ve výrazném předklonu (krční páteř ve flexi) pro dýchání nevýhodná a může dokonce dechové funkce omezovat. Anatomická stavba úst a horních cest dýchacích u novorozence (malá ústa, velký jazyk, nesestoupený larynx) je kompenzována ve spontánní motorice reklinačním postavením hlavy pro ulehčení dýchání. Při použití kruhu v oblasti krku není vůbec zajištěna kontrola této oblasti. Jednoznačně souhlasím s kolegyní Horákovou (její vyjádření je součástí webových stránek), že jakýkoliv neideální vývoj se bude použitím této pomůcky akcentovat. 

Doufám, že tento text Vám pomůže při zajištění informovanosti rodičů, kteří k Vám se svými dětmi rádi chodí. Držím Vám palce a přeji pevné nervy, hodně pozitivních emocí a spokojených klientů.

Tereza Nováková