Členství v Alianci plavání

Výhody členství:

  • sleva na pořádané akce
  • pravidelně zasílané informace z Aliance
  • kontakty na odborné poradce sdružené v Alianci

Cíle Aliance dětského plavání

  • zajišťovat kvalifikace pro nové instruktory v oblasti plavání a cvičení dětí od kojeneckého do školního věku
  • pravidelně pořádat doškolovací semináře pro vedoucí metodiky jednotlivých klubů, pořádat workshopy pro instruktory
  • pořádat semináře s odbornou tematikou pro širokou veřejnost publikovat v odborných časopisech a vypracovat učební texty
  • účastnit se na vytváření podkladů pro změny v legislativě
  • pomáhat nově vznikajícím subjektů v oblasti pohybových aktivit na suchu a ve vodě
  • spolupracovat s pracovišti vysokých škol na výměně nejnovějších poznatků z oboru
  • pravidelně pořádat závody pro děti

Mám zájem stát se členem Aliance plavání kojenců a malých dětí, zašlete mi prosím další informace ohledně členství. údaje s hvězdičkou jsou povinné

Klub
O jaké členství se jedná

v případě vícepočetného členství uveďte počet