Instruktor dětského plavání, akreditovaný kurz a zkouška u Autorizované osoby

Datum

22.09.2017 - 31.01.2018

Místo konání

Beroun

Akreditovaný kurz pro instruktory dětského plavání - 2017
Platná akreditace u MŠMT ČR z 11/2015.
Rozsah: 12denní kurz
Místo konání: Beroun
Termín konání: podzim 2017
Vedoucí kurzu: Dr. Iva Bajgarová, PaedDr. Irena Čechovská CSc., Martina Kajerová, MUDr. Petr Kašpar, PhDr. Tereza Nováková PhD, Mgr. Petra Obytová, Mgr. Jan Sedláček

Kurz je určen pro nové instruktory dětského plavání, kteří se dětskému plavání chtějí věnovat profesionálně. Součástí kurzu jsou přednášky, praktické nácviky dovedností na suchu i ve vodě, náhledy na hodinách dětského plavání, zpracování seminární práce. Díky rozložení kurzu do delšího časového úseku, jeho praktickému zaměření i možnosti hospitací jsou výsledkem nejen získané znalosti, ale zejména dovednost vést lekce dětského plavání pro kojence, batolata a děti do 6 let věku.

Výstup akreditovaného kurzu - Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu (neopravňuje k vydání živnostenského listu)

Zkouška u autorizované osoby – Aliance dětského plavání, z.s.
Výstup - Osvědčení o získání profesní kvalifikace pro profesní kvalifikaci Instruktor dětského plavání (opravňuje k vydání živnostenského listu)
Pokyny ke zkoušce najdete na:
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1460-Instruktor_detskeho_p...

Více informací, termíny a přihlášku najdete v přiložených dokumentech. V případě zájmu nás kontaktujte na info@alianceplavani.cz