MUDr. Lenku Mišunová,PhD, imunoložka a alergoložka působící v Brně

Zhodnocení odkazů a studií zmiňovaných v médiích v souvislosti s vlivem chloru na vznik astmatu u dětí, které pravidelně plavou

O zhodnocení jsme požádali paní MUDr. Lenku Mišunovou,PhD, imunoložku a alergoložku působící v Brně

 Infant swimming in chlorinated pools and the risks of bronchiolitis, asthma and allergy
http://erj.ersjournals.com/content/36/1/41.abstract

U této studie jsem měla k dispozici jen abstrakt – jednalo se o retrospektivní belgickou studii 340 dětí v 30 školkách, průměrný věk dětí byl 5,7 roků. Studie byla publikovaná v lednu 2010. Jednalo se o dotazníkovou studii, kdy rodiče vyplňovali kromě zdravotního stavu i čas strávených ve venkovních či vnitřních bazénech před druhým rokem života.
Závěr studie: návštěva bazénu v dětství (více než 20 hodin) vedla k vyššímu riziku bronchiolitidy a následně i astmatu a alergické senzitizace.

 Swimming pool attendance and risk of asthma and allergic symptoms in children
http://erj.ersjournals.com/content/34/6/1304.abstract

Jednalo se o španělskou retrospektivní studii 3223 9-12-ti letých dětí publikovanou v prosinci 2009. Rodiče dětí vyplňovali dotazník týkající se časových souvislostí s návštěvou bazénu a přítomností kýchání, alergické rýmy a protiastmatické léčby v posledních 12 měsících.
Závěr: návštěva bazénů před 2 rokem života byla spojována s lehce nižší přítomností astmatu a alergické rýmy než u skupiny dětí, kteří začali navštěvovat bazén po 4 roce života. U dětí navštěvující bazén byl zaznamenán vyšší výskyt atopického ekzému.

 Lung hyperpermeability and asthma prevalence in schoolchildren: unexpected associations with the attendance at indoor chlorinated swimming pools
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12771389

Belgická studie zveřejněná v červnu 2003. Studie vyšetřovala 1881 7-14-ti letých dětí na přítomnost astmatu a zároveň rodiče vyplnily dotazník o jejich zdravotním stavu.
Závěr: studie potvrdila závislost mezi návštěvou bazénu a prevalencí astmatu (čím mladší dítě navštěvovalo bazén, tím větší riziko astmatu.

 Chlorinated Pool Attendance, Atopy, and the Risk of Asthma during Childhood
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1626429/

Retrospektivní studie 341 10-13ti-letých belgických děti z roku 2004-2005. Opět formou dotazníků a dále pomocí testů prokazujících atopii či astma.
Závěr: studie prokázala zvýšený výskyt astmatu u dětí se sklonem k alergii, které navštěvovaly bazény před 6-7 rokem života.

 Childhood Asthma and Environmental Exposures at Swimming Pools: State of the Science and Research Recommendations
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:d...

Závěr z workshopu konaném v Belgii v srpnu 2007. Zúčastnili se ho kliničtí lékaři, epidemiologové, vědci, jakož i experti na bazény a bazénovou chemii. Ti všichni revidovali dostupnou literaturu a vedli širokou diskuzi na toto téma.
Závěr: současné poznatky souvislost mezi plaváním v dětstvím a nově vzniklým astmatem nabízí, ale nepotvrzují. Chybí důležitá data k definitivnímu závěru, která by měla být dalšími studiemi dodána.

Swimming Pool Attendance, Asthma, Allergies, and Lung Function in the Avon Longitudinal Study of Parents and Children Cohort
http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/abstract/183/5/582

První prospektivní longitudinální studie britských dětí z března 2011. 5738 dětí bylo sledováno od 6 měsíců do 10 let.
Závěr: plavání nezvyšuje riziko astmatu a alergických potíží u dětí. Plavání bylo asociováno s lepšími plicními funkcemi a nižším rizikem astmatu.

Health risks of early swimming pool attendance http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schoefer%20Y%2C%20Zutavern%20A%2...

Německá studie z července 2008, 6-ti letá prospektivní studie neprokazující škodlivý účinek NCl3 na zvýšený rozvoj alergických/atopických onemocnění.

Komentář:

K dispozici jsem měla 3 retrospektivní belgické studie (340-1881-341 dětí) prokazující souvislost mezi plaváním v dětském věku a astmatem/alergickým onemocněním.

Panel belgických specialistů v roce 2007 diskuzi věnovanou tomuto tématu uzavřel s tím, že tato souvislost zatím není jednoznačně prokázána.

Podle materiálu ČPS JEP (České pediatrické společnosti J. E. Purkyně) jsou v Belgii až desetinásobně vyšší limity pro koncentraci chloru ve vodě než v Německu (také v ČR) (0,3-0,6 mg/l).

Další 2 studie (španělská a německá) neprokázala zvýšený výskyt astmatu a alergických onemocnění u dětí absolvujících plavání v nízkém věku.

Nejnovější publikovaná prospektivní studie 5738 (mající větší váhu než retrospektivní) ukázala, že plavání v nízkém věku naopak zlepšuje plicní funkce a znamená nižší riziko astmatu.

Na základě těchto studií lze tedy plně souhlasit se závěrem MUDr. Jiřiny Chládkové, PhD. publikovaným v časopise Astma, alergie, bronchitida 14/2011:

„Podle současného evropského doporučení léčby astmatu by nemělo být dětem v předškolním a školním věku bráněno v rekreačním plavání v plaveckých krytých chlorovaných bazénech, pokud je zajištěno řádné odvětrávání a náležitá kvalita vody, teplota ovzduší a osobní hygiena plavců.“

Brno, 25.3.2011 MUDr. Lenka Mišunová, PhD.