MUDr.Karla Filípková - praktický lékař pro děti a dorost

1. Mé vyjádření lékařky:
Jako dětská lékařka svým pacientům ( maminkám a jejich dětem) plavání rozhodně doporučuji. Plavání kojenců velmi dobře působí na motorický vývoj dítěte, upevňuje psychickou vazbu mezi dítětem a rodičem, děti se otužují a určitě nelze opomenout i to, že seznamuje děti s vodou jako se živlem - umí zareagovat při nečekaném kontaktu s vodou, vědí, co od vody mají očekávat.
Také se děti od útlého věku učí zapojovat do kolektivu ostatních dětí a vytvářejí si užitečné sociální vazby. Sama jsem ve své praxi nevysledovala souvislost mezi vyšší nemocností dětí a návštěvami plaveckých kurzů. Pokud budeme uvažovat o vlivu chlorované vody u dětí na jejich zdravotní stav, tak určitě by nebylo od věci, zamyslet se nad tím, že doma děti také koupeme v chlorované vodě a nikdy nikoho nenapadlo studovat tento vliv na zdravotní stav dítěte.
Takže z pohledu dětské lékařky shledávám plavání kojenců jako vhodnou aktivitu, kterou budu i nadále určitě doporučovat.

2. Mé vyjádření matky:
Mám 3 děti, nejstarší 6-ti letý již na kurzy nechodí, ale navštěvoval tyto kurzy od útlého věku. Další synové ( 3 roky a 5 měs.) tyto kurzy také navštěvují. Pokud bych si jen trochu myslela, že plavecké kurzy dětem neprospívají, tak bych samozřejmě na tyto kurzy nechodila. Co se týče názoru na vliv chlorované vody na zdrav. stav mých dětí, tak určitě je toto bez negativního efektu.
Ano, mé děti jsou nemocné ( 2 synové mají astma bronchiale), ale jejich základní onemocnění začalo ještě před začátkem těchto kurzů a návštěvy bazénu nevedly k zhoršení jejich zdrav. stavu.

S pozdravem
MUDr. Karla Filípková