Plavání pro život, zdravotně orientované plavání

Datum

25.02.2017

Místo konání

Praha

PLAVÁNÍ PRO ŽIVOT, ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÉ PLAVÁNÍ
Termín: 25. 2. 2017
Přednášející: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
PhDr. Tereza Nováková, PhD.
Cena: 1.800Kč / člen, 2.800Kč / nečlen

Program:
Seminář bude úvodní informací do problematiky zdravotního plavání, které může být nabízeno jako doplňková služba klubů. Řada klubů organizuje aqua-aerobic nebo plavání pro seniory, ale je možné organizovat i zdravotně-orientované plavání v rámci zvyšování pohybové aktivity dětí a mládeže (popř. samozřejmě i dospělých) jako účinné prevence např. civilizačních chorob ve smyslu zvýšení a udržení kapacity kardiorespiračního systému i budování úrovně přiměřené úrovně tělesné zdatnosti. V případě zájmu nabízíme i pokračování s praktickými ukázkami a výstupy.

Seminář je určen pro lektory a učitele dětského plavání.

Pro přihlášení zašlete vyplněnou přihlášku na info@alianceplavani.cz.