Plavecký způsob znak

Datum

12.03.2016

Místo konání

Praha, Pražačka

Plavecký způsob znak
Modelová technika (sportovní a dětská), diagnostika a korekce chyb
1-denní workshop

Termín: 12. 3. 2016

Místo konání: Sportovní a rekreační areál Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, Praha 3 – Žižkov
www.prazacka.cz
Vedoucí workshopu: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.

Seminář je určen pro zájemce, kteří chtějí prohloubit své základní plavecké vzdělání. Je zaměřen na techniku znak a z ní vycházející modely odpovídající vývojovým stupňům dítěte. Praxe bude probíhat s frekventantkami workshopu. Připomeneme dříve tradiční nácvik i dnes prosazovaný nácvik s využitím rotací. Součástí bude diagnostika odchylek od modelové techniky a odpovídající korekční cvičení.

Pro přihlášení pošlete vyplněnou přihlášku na info@alianceplavani.cz