Opatření k volnočasovým aktivitám od 5. října

Vláda přijala 30. 9. souhrn krizových opatření k nouzovému stavu, které s účinností od 5. 10. 2020 omezují volnočasové aktivity.

Zákazu se netýkají bazény, akvaparky a posilovny. Po několika konzultacích jsme ve shodě s asociací pracovníků v regeneraci. Naše činnost pokračuje prozatím bez omezení, ale s dodržováním hygienických opatření.


Mimořádné opatření omezující provoz služeb (výňatek):

S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje

m) provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

- doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,

- průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

- zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,

- klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

- upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,

- zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,

- zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,

- průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce).

- zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,

- instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,

Zveřejněno 03. 10. 2020

Zpět na přehled aktualit