Aliance dětského plavání byla založena z potřeby plaveckých odborníků, fyzioterapeutů a instruktorů dětských plaveckých aktivit. Vznikla za účelem sjednocení náhledu na problematiku pohybu dítěte ve vodě. Aliance považuje za důležité dát  této činnosti řád, vážnost a sjednotit vzdělání .Veřejnosti chce pomoct s  výběrem  klubu zaměřeného na plavání kojenců a malých dětí.

 

V sobotu 25. března 2017 proběhly v plaveckém bazénu Jedenáctka závody Aliance dětského plavání.

​Závody se jako každý rok uskutečnily díky skvělé práci Petry Obytové. Děkujeme! Poděkování patří i hlavním sponzorům, jimiž jsou Plavecký areál Jedenáctka VS a firma ARONET, s.r.o. a všem klubům, které přispěly dárky i pracovní si...

Zamyšlení nad některými novými trendy – proč (ne)doporučovat Baby Ring?
pro Alianci dětského plavání  
8.11.2014 Tereza Nováková  

Při posuzování vhodnosti jakýchkoliv pomůcek je třeba zvážit, jak obohacuje pohybovou aktivitu dítěte a zda použití pomůcky nebude fixovat nějaký neideální pohybový projev, kter...

Téze pro saunování kojenců, batolat a mladších dětí přímo po plavecké výuce. Zpracoval MUDr. Antonín Mikolášek, nestor saunování v České republice. Velice děkujeme za jeho odborné a konkrétní vyjádření k tomuto tématu. Téze naleznete dole v příloze.

 

Kodex člena Aliance dětského plavání

 1. vytváří dětem adekvátní zázemí vycházející ze zákona o provozu koupelových a kojeneckých bazénů
 2. lekce jsou vedou instruktoři s patřičnou kvalifikací
 3. spolupracuje s příslušnou hygienickou stanicí
 4. svým lektorům a instruktorům  zprostředkovává  doškolování v oboru
 5. dodržuje platnou legislativu stanovenou živnostenským zákonem, zákoníkem práce a aktuální platnou vyhláškou o provozování bazénů a saun ( vyhl. 238/2011)
 6. respektuje práva dítěte
 7. ve svých veřejných prezentacích uvádí faktické skutečnosti, nepoužívá zavádějící a zkreslené informace
 8. jednou za rok  absolvuje hlavní metodik klubu odborný seminář, kde získá informace o novinkách v oboru ( odbornou kvalitu zajišťuje Aliance)
 9. Vždy hájí společné zájmy Aliance dětského plavání

 

Cíle Aliance dětského plavání

 1. zajišťovat kvalifikace pro nové instruktory v oblasti plavání a cvičení dětí od kojeneckého do školního věku
 2. pravidelně pořádat doškolovací semináře pro vedoucí metodiky jednotlivých klubů, pořádat workshopy pro instruktory
 3. pořádat semináře s odbornou tematikou pro širokou veřejnost publikovat v odborných časopisech a vypracovat učební texty
 4. účastnit se na vytváření podkladů pro změny v legislativě
 5. pomáhat nově vznikajícím subjektů v oblasti pohybových aktivit na suchu a ve vodě
 6. spolupracovat s pracovišti vysokých škol na výměně nejnovějších poznatků z oboru
 7. pravidelně pořádat závody pro děti