Závody 2016, výsledková listina

Dobrý den všem,

Rekvalifikační kurz Instruktor dětského plavání 2016

akreditovaný kurz MŠMT, zkoušky zaštítěny autorizovanou osobou
Je možno se zúčastnit i jednotlivých seminářů. Letos jsme pro vás připravili v rámci rekvalifikace mimo jiné i 1-denní seminář na téma "Vaničky" a 2-denní kurz "Záchranářské minimum" určený pro všechny pracovníky na mělkých bazénech a pomocný personál bazénů a aquaparků.

Více informací ZDE.

Aliance dětského plavání byla založena z potřeby plaveckých odborníků, fyzioterapeutů a instruktorů dětských plaveckých aktivit. Vznikla za účelem sjednocení náhledu na problematiku pohybu dítěte ve vodě. Aliance považuje za důležité dát  této činnosti řád, vážnost a sjednotit vzdělání .Veřejnosti chce pomoct s  výběrem  klubu zaměřeného na plavání kojenců a malých dětí.

Téze pro saunování kojenců, batolat a mladších dětí přímo po plavecké výuce. Zpracoval MUDr. Antonín Mikolášek, nestor saunování v České republice. Velice děkujeme za jeho odborné a konkrétní vyjádření k tomuto tématu. Téze naleznete dole v příloze.

 

Dobrý den všem,

za Alianci dětského plavání a pořadatele závodu Vám chceme poděkovat za účast a za pomoc se závody, které se konaly 2. dubna v Praze v Areálu Jedenáctka VS. Jsme rádi, že se nám podařilo zvládnout všech 105 rozplaveb a že v průběhu dne nenastalo žádné zdržení - za což vděčíme všem rozhodčím.
Opět se výsledkov...

Aliance dětského plavání podporuje projekt Bezpečné dětství – u vody bez nehody (www.bezpecnedetstvi.cz). Cílem projektu je zlepšit informovanost rodičů a dětí o zásadách bezpečného chování u vody a ve vodě a prevence tonutí zejména dětí předškolního a mladšího školn...

Kodex člena Aliance dětského plavání

 1. vytváří dětem adekvátní zázemí vycházející ze zákona o provozu koupelových a kojeneckých bazénů
 2. lekce jsou vedou instruktoři s patřičnou kvalifikací
 3. spolupracuje s příslušnou hygienickou stanicí
 4. svým lektorům a instruktorům  zprostředkovává  doškolování v oboru
 5. dodržuje platnou legislativu stanovenou živnostenským zákonem, zákoníkem práce a aktuální platnou vyhláškou o provozování bazénů a saun ( vyhl. 238/2011)
 6. respektuje práva dítěte
 7. ve svých veřejných prezentacích uvádí faktické skutečnosti, nepoužívá zavádějící a zkreslené informace
 8. jednou za rok  absolvuje hlavní metodik klubu odborný seminář, kde získá informace o novinkách v oboru ( odbornou kvalitu zajišťuje Aliance)
 9. Vždy hájí společné zájmy Aliance dětského plavání

 

Cíle Aliance dětského plavání

 1. zajišťovat kvalifikace pro nové instruktory v oblasti plavání a cvičení dětí od kojeneckého do školního věku
 2. pravidelně pořádat doškolovací semináře pro vedoucí metodiky jednotlivých klubů, pořádat workshopy pro instruktory
 3. pořádat semináře s odbornou tematikou pro širokou veřejnost publikovat v odborných časopisech a vypracovat učební texty
 4. účastnit se na vytváření podkladů pro změny v legislativě
 5. pomáhat nově vznikajícím subjektů v oblasti pohybových aktivit na suchu a ve vodě
 6. spolupracovat s pracovišti vysokých škol na výměně nejnovějších poznatků z oboru
 7. pravidelně pořádat závody pro děti

nejbližší akce