Aliance dětského plavání byla založena z potřeby plaveckých odborníků, fyzioterapeutů a instruktorů dětských plaveckých aktivit.
Vznikla za účelem sjednocení náhledu na problematiku pohybu dítěte ve vodě.
Aliance považuje za důležité dát této činnosti řád, vážnost a sjednotit vzdělání.
Veřejnosti chce pomoct s výběrem klubu zaměřeného na plavání kojenců a malých dětí.

Postupem doby se Aliance začala věnovat pohybovým aktivitám dětí komplexně, nejen ve vodním prostředí, ale i v tělocvičně, výtvarném projevu a dalších školkových aktivitách.

Aliance se snaží přiblížit a nabídnout možnosti dalšího profesního růstu instruktorům pohybových aktivit. Snaží se informovat širokou veřejnost o nabídce vhodných pohybových aktivit dětí. Snaží se sdružit kluby pracující s dětmi podle pincipů vhodného a ohleduplného zacházení s dítětem, podpory psychomotorického vývoje a vytvoření hygienicky vhodného zázemí, jež dítě při těchto aktivitách nezbytně potřebuje.

Aktuality a akce Aliance dětského plavání

O Alianci dětského plavání

Spolupracujeme s těmito společnostmi

Členové Aliance dětského plavání