Stanovisko Aliance plavání k současné situaci

Současný stav uzavření provozoven našich členů, tedy bazénových provozů a provozoven dětského plavání, nutí Alianci dětského plavání k vyjádření zastřešujícího stanoviska na současnou situaci. Většina klubů v naší členské základně je téměř rok díky epidemiologické situaci a s tím spojeným nařízením vlády bez příjmů. Naši členové přišli téměř o 3 – 4 běhy kurzů. Kurzy se konají většinou pololetně nebo kvartálně, peníze od klientů se vybírají vždy v předchozím období na období následující. Tedy poslední regulérní zápisy na kurzy a platby za ně se konaly v prosinci 2019. Platby za kurzy březen – červen 2020 vybrala již menšina klubů. Následovalo uzavření provozů a následné otevření v červnu. V tu dobu klienti nahrazovali svoje neodplavané lekce za jarní období. Přes léto se ve většině klubů ctí prázdninový provoz – fungovaly v omezeném režimu příměstské tábory a kempy. Zápisy na září – prosinec 2020 proběhly, stále se ovšem vyplavávalo nevyužité jaro a na podzim se zapsali jen skalní příznivci. Opět následovalo uzavření provozů s otevřením až v prosinci. Od té doby jsou provozovny našich členů uzavřeny až do dneška. Vyhlídky na znovuotevření krytých bazénových provozoven jsou v nedohlednu.

Aliance dětského plavání i mnozí z našich členů se opětovně snažili k získání smysluplné finanční pomoci ze strany vlády. Spojili jsme se s jinými organizacemi a svazy zabývající se vodním prostředím, aby náš hlas byl silnější. Spolupracovali jsme na úpravě systému PES, týkajícího se jednotlivých stupňů a možnosti podmínek rozvolnění. Zasílali jsme prostřednictvím ABASU informace ohledně počtu pracovníků v našem sektoru, počtech klientů, ročních obratů vždy v přepočtu na celou ČR. Obdobně tak jsme se připojili k výzvě Asociace pracovníků v regeneraci, Českého svazu plaveckých sportů, Asociace plaveckých škol, České unie školního plavání, České asociace saunérů k vytvoření kompenzačního programu Covid bazény. Naše reakce byly odeslány téměř okamžitě od zadání, odpovědi a odezvy téměř žádné, nebo nicneříkající.

Ano, existuje mnoho vládních pomocných programů, málokteré ovšem náš sektor může využít. Namátkou: Covid nájemné – funguje, ovšem bez započitatelných energií, Covid Sport – nepoužitelný pro pražská sportoviště, Covid uzavřené provozovny – program je navázaný na zaměstnance v trvalém pracovním poměru, Program Covid III – přes zajištění úvěru státem se banky odmítají uzavřenými provozy zabývat…atd..

Naši členové se v oblasti dětského plavání pohybují velmi dlouhou dobu, někteří byli již u počátků této sportovní dětské aktivity v ČR vůbec. Neradi bychom, aby tyto kluby kvůli současné finanční bezvýchodnosti zanikly a profesionálové v nich působící se pracovně přesunuli do jiného sektoru.

Nabízíme jako inspiraci pro naše kluby vytvoření transparentního účtu, obdobně, jak již tak učinil Baby Club Juklík. Pokud pomoc nepřichází shora a vlastní finanční zdroje již nestačí, pojďme zkusit oslovit naše klienty. Aliance dětského plavání zdůrazňuje, že tato iniciativa není založena na vidině chtivého zisku, ale na možnosti nějakou dobu ještě udržet naše provozovny a po polevení pandemie opět napustit naše vody.

V Praze dne 15.3. 2021, předsedkyně spolku, Mgr. Martina Hacklová

Zveřejněno 15. 03. 2021

Zpět na přehled aktualit