Lektoři aliance dětského plavání

PaedDr. Irena Čechovská, CSc.

Začala pracovat v roce 1973 na katedře jako studentská vědecká síla pro výzkum adaptability kojenců na vodní prostř... [číst dále]

PhDr. Tereza Nováková, PhD.

Vývojová kineziologie a patokineziologie.Senzomotorická stimulace a reflexní terapie v dětském věku. Sportovní a pohy... [číst dále]

Mgr. Petra Obytová

FTVS obor - fyzioterapie - specializace ortopedická protetika abs. 1997, od 2009 - externí pracovník ZČU, fakulty zdravot... [číst dále]

Mgr. Jan Sedláček

Odborné zaměření zejména pro potřeby Aliance – výuka vodní záchrany první pomoci se zaměřením na prostředí b... [číst dále]

Daniela Kadlecová

Zdravotní sestra, absolování nástavbového studia na SZŠ - obor porodní asistentka. 15letá praxe ve FN na oddělení G... [číst dále]