PaedDr. Irena Čechovská, CSc.

Začala pracovat v roce 1973 na katedře jako studentská vědecká síla pro výzkum adaptability kojenců na vodní prostředí u doc. Hocha. Po absolvování pokračovala na fakultě ve vědecké výchově a na FTVS působí s krátkými přestávkami nepřetržitě. Odborně se zaměřuje na oblast sportovního tréninku v plavání, na didaktiku plavání a na problematiku plavání osob se specifickými potřebami. Široké odborné teoretické zázemí a praxe v oblasti plavání PaedDr. Čechovské umožnilo v poslední době výraznou publikační činnost jako autorky nebo spoluautorky knižních textů. Významná je i její koncepční činnost při vytváření učebních plánů předmětů plavání. V letech 2000 – 2004 byla vedoucí katedry plaveckých sportů a současně byla členem Akademického senátu UK FTVS.