Daniela Kadlecová

Zdravotní sestra, absolování nástavbového studia na SZŠ - obor porodní asistentka. 15letá praxe ve FN na oddělení Gynekologicko-porodnickém. Od roku 2001 lektorská činnost: pořádání seminářů - cvičení a plavání v těhotenství, plavání kojenců ve vanách (Aliance přátel plavání kojenců a malých dětí, BC Juklík, Studio Motýlek). V rekvalifikačních kurzech pro instruktory koj. plavání přednáší laktační a výživové poradenství pro kojence a děti do 3 let.