PhDr. Tereza Nováková, PhD.

Vývojová kineziologie a patokineziologie.Senzomotorická stimulace a reflexní terapie v dětském věku. Sportovní a pohybové aktivity zdravotně oslabených osob jako doplněk fyzioterapie.