Zápis z Valné hromady

Program: 

9:00 – 9:15 Příjezd, prezence, drobné občerstvení

9:15 – 11:00 „Úspory energií a nákladů při provozu bazénů“ (aktuální vhled do problematiky, typy a přehledy na snížení nákladů, rekuperace, fotovoltaika a další) - Ing. Jan Porkert

11:15 – 12:30 Organizační záležitosti, činnost v roce 2022, plány a akce na rok 2023, schválení účetní závěrky za rok 2021

13:00 Zakončení

Zveřejněno 21. 10. 2022

Zpět na přehled aktualit