Seminář: Plavecký způsob znak

30. 11. 2019

Modelová a dětská technika, nácvik, diagnostika, korekce.

Teoretická část bude zaměřena na:
* rozdílnosti techniky dostupné vývojové úrovni dítěte
* nároky na techniku kraul ze zdravotního hlediska
* diagnostiku odchylek od modelové techniky
* korekci chyb

Praktická část bude zaměřena na:
* nácvik plaveckého způsobu
* korekční cvičení
* poskytování následné zpětné informace

Cena: 1800,- Kč pro členy a 2800,- Kč pro nečleny
Rozsah: 8 hodin
Místo: Praha - Chodov, Plavecký areál Jedenáctka

Zveřejněno 05. 11. 2019

Zpět na přehled aktualit